Vi finns för:

  • Män som blivit utsatta för våld.
  • Män som vill sluta använda våld.
  • Män som söker stöd att förbättra sin livssituation genom reflektion och samtal.
  • Män som söker stöd / råd inför kontakt med myndigheter eller organisationer.
  • Närstående till män som oroas över deras psykiska mående.
  • Män som ”bara” vill ha någon att prata med.

Telefonummer till oss 054-152085. Öppettider är 18:00 till 21:00 på vardagar.
E-post till oss info@karlstadsmansjour.se, dygnet runt och vi svarar så fort vi kan.

Alla jourtjänster är helt gratis så tveka inte att höra av dig. Alla behöver någon att prata med.

Du får  vara helt anonym, vi för ingen journal, och har tystnadsplikt.