Vi är en grupp tämligen livserfarna män med bred kompetens som strävar efter att erbjuda män i svåra situationer möjlighet till samtal. Detta kan ske via jourtelefonen, enskilda samtal eller e-mail. Vårt kontaktnät är av den arten att vi kan hänvisa till professionell hjälp av olika slag när ett vanligt samtal människor emellan behöver följas upp med någon åtgärd.

Alla samtal sker under tystnadsplikt från vår sida, vi för inga journaler och du får vara anonym.

Andra viktiga inslag i vårt arbete är möten med skolungdomar där vi avser att genom samtal och reflektion uppmuntra till alternativa synsätt kring sex och  samlevnad, relationer, manlighet och våld.